Fiskekort och priser

Regnbåge från Lännrostjärn

DEFINITIONER

Beslutad på stämman 2018-03-18

För att du enkelt ska veta vilka fiskekort du kan välja bland bör du läsa definitionerna närmast nedan. Vi ser gärna att du betalar med SWISH till nr: 123 44 055 28

Ortsbo = den som stadigvarande bor och är folkbokförd inom fiskevårdsområdet.
Fiskerättsägare = den som äger fastighet med fiskerätt i fiskevårdsområdet enligt fiskerättsförteckning upprättad i mars 2018.
Bofast i Bräcke kommun = den som stadigvarande bor och är skriven i Bräcke kommun men som inte faller under definitionen ortsbo eller sportstugebo.

Sportstugebo = den som:
1) äger en fritidsbostad inom fiskevårdsområdet,
2) löpande över sammanhängande tid hyr eller på annat sätt bebor fritidsbostad inom fiskevårdsområdet,
3) är gift eller stadigvarande sammanbor med person som omfattas av punkterna 1 eller 2 närmast ovan.

Besökare/turist = den som tillfälligt och/eller vid återkommande tillfällen sporadiskt besöker området.

ALLA som inte faller under benämningen ortsbo/sportstugebo/fiskerättsägare eller ”bofast i Bräcke kommun”, tillhör gruppen besökare/turist.

FISKEKORT
Årskort: (kalenderår)

 • Ortsbo   300 sek (gäller i hela FVO även Gimåns forsar o sel)
 • Sportstugebo tillika ägare   375 sek (gäller i hela FVO även Gimåns forsar o sel)
 • Bofast i Bräcke kommun   1000 sek (gäller i hela FVO även Gimåns forsar och sel).
 • Fiskerättsägare fiskar gratis i hela FVO.

Alla ortsbor och sportstugebor som löst årskort för aktuellt år har rätt att ta med 1 (en) valfri fiskegäst som fiskar gratis.

Fiskerättsägare fiskar gratis i hela området. Fiskerättsägare som vill kan lösa årskort motsvarande kort för ortsbo (300 sek) och har då rätt att ta med valfri fiskegäst som fiskar gratis.

För fiskare med årskort för ”Bofast i Bräcke kommun” ingår inte rätt att ta med fiskegäst som fiskar gratis.

Övriga fiskekort:

I Gimån:

 • Gimåkort 7 dygn:   800 sek (kortet gäller i alla forsar inom FVO)
 • Gimåkort tjugofyra timmar:   150 sek (kortet gäller i alla forsar inom FVO)
 • Weekendkort Gimån:   250 sek (kortet gäller i alla forsar inom FVO från
  Fredag kl 18.00 till söndag kl 18.00)

Alla fiskekort i Gimån gäller också i alla övriga fiskevatten inom FVO.

Fiskekort i övriga fiskevårdsområdet:

 • Fiskekort 7 dygn:   400 sek (gäller i hela området utom i Gimåns forsar)
 • Tjugofyratimmarskort:   100 sek (gäller i hela området utom i Gimåns forsar)
 • Weekendkort:   160 sek (gäller i hela området utom i Gimåns forsar
  från fredag kl 18.00 till söndag kl 18.00)
 • Premiärfiske i enstaka vatten: regler och priser meddelas före premiären.

Alla fiskekort gäller för tid som angivits på kortet, eller för de som använder SWISH, från den tidpunkt betalning gjorts via SWISH.

Alla fiskekort är personliga och kan inte överlåtas eller lånas ut!

Övrigt
För ortsbor, sportstugebor och fiskerättsägare som löst årskort är det tillåtet att fiska i hela fiskevårdsområdet, d.v.s även Gimåns forsar, inklusive att ta med 1 (en) valfri fiskegäst.

Gratis fiske gäller i hela fiskevårdsområdet för alla barn o ungdomar fram till dagen man fyller 18 år.

För ungdom upp till 16 år gäller att fisket OVILLKORLIGEN SKA bedrivas i sällskap med vuxen.

Ungdom, 16 – 18 år, som fiskar ensam ska kunna legitimera sig.

 

EnglishSwedish