Våra fiskevatten

Fin fångst på Lännrostjärn

Om fiskevårdsområdet och fiskevattnen (kommer att kompletteras allt eftersom)

Områdets sträckning
Gimån
Längs Gimån sträcker sig området från Storselforsen nedströms Gräsmyrbäckens mynning på ena sidan och nedströms från dammen på andra sidan, till Strandåkerbron. I övrigt ingår sjöar, tjärnar, åar och bäckar enligt vad som nämns nedan. För närmare och mer detaljerad information se särskild karta upprättad år 1987 av Lantmäteriet då förrättning av fiskevårdsområdet genomfördes.

Följande forsar i Gimån ingår:

 • Storselforsen nedströms Gräsmyrbäckens mynning i Gimån, samt på andra sidan, nedströms dammen,
 • Abborrselforsen,
 • Rotselforsen,
 • Hucksjöforsen,
 • Täckelsjöforsen,
 • Skravelforsen,
 • Getingforsen,
 • Nyängesforsen,
 • Måsjöforsen.

I alla forsar finns harr och öring.

Gimåns sel
I Gimån ingår även mellan forsarna liggande s.k. sel. I dessa finns gädda, abborre och sik. Vid fiske med nät och utter gäller en skyddsgräns på 300 m uppströms och 300 m nedströms varje fors. För övrigt fiske är skyddsgränsen 100 m uppströms och 100 m nedströms varje fors. För Gimåns sel i övrigt gäller samma fiskeregler som för vatten där det inte finns ädelfisk.

Annat strömfiske

 • Rotån (öring)
 • Gravdalsbäcken (öring)
 • Täckelån (öring)
 • Lillholmtjärnbäcken (öring)
 • Åsjöbäcken (öring)
 • Mörtån (öring)

Tjärnar/sjöar med ädelfisk

 • Stor-Holmtjärn (Öring, röding)
 • Lännrostjärn (Regnbåge, röding)
 • Mörtsjön (Öring, röding, sik, abborre)
 • Stor-Rörmyrtjärn (Röding, öring)
 • Öster-Lillsjön (Röding, regnbåge, öring, abborre)
 • Östra-Rörtjärn (Röding)

Andra vatten

 • Måsjön (Gädda, abborre, sik)
 • Dragsjön (Gädda, abborre)
 • Alan (Gädda, abborre, öring)
 • Larttjärn (Abborre)
 • Åsjön (Gädda, abborre)
 • Sundsjön (Gädda, abborre)
 • Ösjön (Gädda, abborre)
 • Täckeltjärn (Gädda)

Utarrenderade vatten inom FVO i vilka endast arrendator med gäster fiskar

 • Alatjärn
 • Björnlidtjärn
 • Holmtjärn, ibland kallad Petter-tjärnen(mot Gustavsnäs)
 • Kyrktjärnarna
 • Lillslåttjärn
 • Storslåttjärn
 • Myrbärtjärn
 • Nissetjärn
 • Rörtjärn (mot Gustavsnäs)
 • Svarttjärn (mot Gustavsnäs)
 • Torénstjärnarna
 • Lillsjön (Småsjöarna)

EnglishSwedish