Årsstämman 2020 framflyttad pga risken för coronasmitta

Mot bakgrund av risken för coronasmitta och de begränsningar som myndigheterna bestämt, har styrelsen beslutat att flytta fram årsstämman 2020. Vi har inte bestämt nytt datum utan följer utvecklingen av smittan och återkommer med ny tid när restriktioner och begränsningar börjar hävas. Ny tid för stämman annonseras minst två veckor i förväg här på hemsidan, i kommunblad och på vissa anslagstavlor inom fiskevårdsområdet.

Comments are closed.

EnglishSwedish