Kräftpestsmittan

Kräftpestsmittan kommer allt närmare vårt fiskevårdsområde. Därför är det mycket viktigt att ni som kommer till oss för att fiska har utrustning och vadarstövlar/byxor som är helt fria från smitta. Vi ber er därför att gå in på nedanstående länk till SLU:s hemsida där ni en bit ned på sidan kan läsa om hur man kan rena sin utrustning. Så fort vi har en egen plats för detta kommer vi att informera här på hemsidan.

https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/aqua/externwebb/radgivning/kraftor-och-kraftfiske/2.-flodkraftan.pdf

 

Comments are closed.

EnglishSwedish