Policy

Policy för Storåsen – Albackens fiskevårdsområde

Beslutad på stämman 2018-03-18

Sommarkväll vid Rotselforsen

Fisket inom Storåsen – Albackens fiskevårdsområde utgör ett kulturarv som förvaltats av många generationer tillbaka och därför har mycket djupa rötter. Detta kulturarv vill vi fortsätta förvalta på ett hållbart sätt så att det kommer både nuvarande och framtida generationer till del.

Fisket har varit en tillgång som alla kunnat ta del av, en ambition som vi vill fortsätta arbeta för på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Alla fiskeintresserade ska kunna hitta sitt fiskeparadis hos oss oavsett om man är nybörjare, erfaren fiskare eller helt enkelt vill ha en trevlig kväll med familjen/vänner en fin vårvinterdag eller sommarkväll.

Sjöar och tjärnar med naturliga såväl som inplanterade fiskbestånd tillsammans med Gimåns forsar och sel, ger vårt fiskevårdsområde ett mycket brett utbud av fiskemöjligheter och naturupplevelser. Variationen av fiskemöjligheter lockar besökare samtidigt som det också utgör en potential för inflyttning och sysselsättning som är mycket viktig för oss.

Fiskeintresserade som bor inom fiskevårdsområdet, fastboende såväl som fritidsboende ska vara lika välkomna som den tillfällige besökaren. För den uppväxande generationen är fiske ett av de bästa sätten att på ett naturligt och okomplicerat sätt både komma i kontakt med och umgås med naturen. I föreningens arbete hoppas vi därför kunna bidra till att öka antalet barn och ungdomar som blir ansvarsfulla framtida fiskare.

Vår prisstrategi utgår från att du som är besökare utifrån, får betala lite mer än de som är fast-, eller fritidsboende inom fiskevårdsområdet. Det är ett aktivt val vi gjort då vi ser fisket som en del av områdets attraktionskraft som kompletterar andra insatser för att motverka utflyttning och uppmuntra inflyttning, samtidigt som vi också lockar nya generationer fiskare och bidrar positivt till besöksnäringen i området.

 

EnglishSwedish