Styrelsen

 

Styrelsen

Ordförande

Gunvor Sundin
Ösjön 185

844 98 Kälarne

 

Kassör

Oddbjörn Ericsson
Ösjön 144

844 98 Kälarne

 

Sekreterare

Crister Norin
Jägarudden 204

843 91 Bräcke
Nina Klyvert
Bredsjön 186

861 93 Ljustorp

 

Ersättare

Mats Högberg
Sunnansjö 174

860 41 Liden
Karl-Gunnar Nylander
Albacken 127

843 98 Sörbygden

Vice ordförande

Roger Lindstein
Hucksjöåsen 129

844 98 Kälarne

 

Revisorer

Erik Westin
Söderalan 148

843 98 Sörbygden
Bertil Jonsson
Sösjö 199

843 93 Bräcke

 

 

EnglishSwedish